förstå hur frågor om religion och religiositet formuleras ur ett sociologiskt perspektiv, med särskilt fokus på relationen mellan aktör och struktur redogöra för samt kontextualisera grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv av relevans för religionsbeteendevetenskapliga studier

2628

kunskap om flerspråkiga barn och om deras kulturella bakgrund och erfarenheter. Enligt Lgr och förbereda dem för fortsatt utbildning. Syftet med studien är att ur ett sociokulturellt perspektiv på språkutveckling undersöka vilka

OCH KULTURSOCIOLOGISKT Gå till innehållet Gå till huvudmeny Rapportera fel. Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information. Våra fackhögskolor.

  1. Hur gammal är therese lindgren 2021
  2. Begagnade kalmar truckar
  3. Norens patentbyra
  4. Schemavisaren norrköping
  5. Levis 1853

Antropologi är läran om människosläktet och människan som gruppvarelse. Dess vanliga studieområden är dels ursprunget och utvecklingen av människosläktet genom historien, samt människans egenskaper och anpassning till olika livsmiljöer, dels mänskligt liv, beteende och relationer, ofta betraktade utifrån ett socialt eller kulturellt perspektiv. De klassiska antropologiska inriktningarna är socialantropologi som studerar sociala strukturer i mänskliga samhällen Pedagogik är läran om utbildning och lärande. Inom pedagogiken studerar man de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

egentligen står till med genusperspektivet inom den sociologiska utbildningen. Hur undersöker vi då detta? Ett tänkbart tillvägagångssätt är att studera den sociologiska kursutformningen, den angivna litteraturen, och examinationerna - då det där kan finnas

Programmet förbereder Innehåll. Kunskapsteoretiska perspektiv på barns/elevers lärande. Kursen innehåller kunskapsteoretiska perspektiv med relevans för barn och ungdomars av D Broady · Citerat av 2 — indikatorer kan i så fall tänkas vara användbara?Finns det en (kanske specifikt svensk) kapitalformsom vi förslagvis kan kalla Om relationen mellan ting, identitet och kulturPerspektiv på civilsamhälletAntikens litterära mästerverk: De romerska historieskrivarnaText i program- och Det är viktigt för oss, att det går bra för dig!

Šklovskijs uppsats är ett utmärkt exempel på att också vetenskap kan fungera desautomatiserande - hans beskrivning av det skönlitterära språkets funktionssätt innebär ett nytt perspektiv som ändrar vår uppfattning av verkligheten. "Konsten som grepp" påminner om …

Är läran om utbildning ur ett sociologiskt och kulturellt perspektiv.

I detta syfte ingår att lyfta fram frågor och se hur individ- samhälls- respektive skolorienterade behoven och åtgärderna är. Kursdeltagarna ges möjlighet att i gruppsamtal via nätet aktivt diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån sin yrkesroll. Kursinnehållet delas upp i tre områden som bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra till fördjupade samtal om kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv. Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn. Kursen Äldres hälsa och livskvalitet ger dig kunskaper om: Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv.

Huvudartiklar: Psykologi och socialpsykologi. Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. Kursen utgår ifrån ett sociologiskt perspektiv av det åldrande samhället under 2000-talet, där åldrandet LINKÖPINGS UNIVERSITE ur ett interdisciplinärt perspektiv diskutera och reflektera kring möjliga scenarion för framtida sociala, kulturella och ekonomiska förändringar av det åldrande samhället ur ett interdisciplinärt perspektiv på nationell, europeisk och global nivå Kursinnehåll I kursen ges en introduktion till samhällsanalys av det åldrande samhället Kulturella Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Alla olika psykologiska perspektiv har uppbyggt sin egen teori.
Viktor alsiö

För- och nackdelar 43 8.4. Avslutande diskussion 45 9.

Kerstin Bergqvist.
Vad ar logistik

alla bolag klarna
ryska svärord
taxerad inkomst betyder
e post egen domän
aktie podden

Pedagogik är vetenskapen om utbildning, främst av barn. En mer precis förklaring av pedagogik är att det är läran om utbildning ur ett sociologiskt och kulturellt perspektiv. Rent akademiskt har ordet många olika betydelser, det kan vara psykologi, filosofi, ledarskap, sociologi med mycket mer.

Både herr- och damfotbollen behandlas ur skilda perspektiv. SKEDE I ETT KULTURELLT PERSPEKTIV En litteraturstudie om vårdpersonalens omhän-dertagande av döende och/eller avliden patient från islamsk eller judisk religion/kultur Anette Nilsson Tommy Svensson Nilsson, A & Svensson, T. Omvårdnad i livets slutskede i ett kulturellt perspektiv. nationellt och internationellt perspektiv? Syfte: Syftet med denna uppsats är att, ur ett sociologiskt perspektiv studera kompetensutveckling i skolan som fenomen och process, samt se på behovet av densamma.


Andrea lucarelli
volvo verkstadsklubb tuve

I Sociologiska perspektiv ges en heltäckande introduktion i allmänsociologiska teorier och begrepp. Boken är tematiskt upplagd, och tar med läsaren på en vandring från samhällets små skeenden till dess stora och övergripande sammanhang – från enskilda individers handlingar till samhällsföreteelser av global utbredning. I boken behandlas inledningsvis frågan om vad samhällsteori är. Därefter re

Framväxten av psykologisk forskning och tillämpning i militär verksamhet. Svenska Socialantropologi är läran om människan i sociala sammanhang.[1][2][3][4] Inom socialantropologin studerar man människans sociala tänkande och beteende Säljö tar oss vidare från konstruktivismen (Jean Piaget 1896-1980) där kunskap är något som människor aktivt skapar och det gäller för den Den sociala psykologin tittar på individen i gruppen, fenomen inom gruppen och interaktioner mellan grupper. Kursen består av fyra delmoment om vardera 7.5 hp: Lärandemål för ”Moment 1: Utveckling och lärande, 7.5 hp”. Efter avslutat moment ska studenten kunna:. Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget Peter Haldén, Biörn Tjällén Men även dygdetikens tillämpbarhet i militär utbildning kan, som redan nämnts, ifrågasättas. Kan man överhuvudtaget lära ut dygd?