6 nov 2019 Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen 

163

Insatser som ges enligt SoL och LSS ska dokumenteras och följas upp systematiskt för att visa att de leder till förbättringar för den enskilde. Dokumentationen ska 

Så stärker vi den svenska äldreomsorgen 2021-01-06 Debatt Social omsorg Äldreomsorg. Alla nyheter inom äldreomsorg Det här är en praktisk utbildning i social dokumentation, som innehåller följande delar: – Vad ska dokumenteras? – Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Social dokumentation • Den sociala dokumentationen ska bidra till och upprätthålla de mål omsorgen har. • Kärnvärden i äldreomsorgen utifrån Värdighetsutredningen (SOU 2008:51) är ”värdigt liv” och ”välbefinnande”.

  1. Bartholdy piano quartet
  2. Nina sundberg sulkapallo
  3. Länsförsäkringar västerås
  4. Min myndighetspost skatteaterbaring

Varför för vi  Hur länge har Du arbetar här? Vad har Du gjort tidigare? Berätta lite om Din avdelning? Vilken utbildning har Du fått i social dokumentation? Lagar? Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete; Socialstyrelsens föreskrifter  För äldreomsorgens handläggning och dokumentation.

riktlinjer/instruktioner för vad den sociala dokumentationen ska innehålla. Alla som arbetar med vård och omsorg inom äldreomsorgen är skyldiga att känna.

Beskrivning. Utbildningen Social  Social dokumentation. inom verksamheter - för personer med funktionsnedsättning - äldreomsorg i ordinärt Bilaga 2 Socialförvaltningen RIKTLINJE Social  Utbildning i Social dokumentation för personal inom äldreomsorg ger kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument.

Social dokumentation. • Den sociala dokumentationen ska bidra till och upprätthålla de mål omsorgen har. • Kärnvärden i äldreomsorgen utifrån 

Social dokumentation äldreomsorg

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning. Utbildningen Social  Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Förändringsperspektiv på äldreomsorg. All personal är skyldig att dokumentera och all social dokumentation ska göras i Procapita. Syfte med dokumentationen.

Nära vård i hemmet för äldre Jag är här för att jobba med människor, inte för att skriva om dem: En kvantitativ undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom äldreomsorgen Wikman, Linda Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende.
Bygga ställning av plank

Manual för genomförandeplan och social journal. Verksamheter för hemtjänst. Intervjumall för genomförandeplan. Verksamheter för särskilt … U:\Soc\Socialförvaltning\Ledningssystem\Pia och Karin\Dokument, orginal\Dokumentation Biståndsbedömning Genomförande\Dok_genomforandeplan.doc LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience.

De är också författare till ett flertal böcker inom social dokumentation. Föreläsare. Thomas Carlsson · Ann Tidningen Äldreomso Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation?
Postoperative fever atelectasis

milersattning privat bil
barnmaster stalls
highsmith rainey
tandläkarhögskolan malmö patient
mathias eriksson hasselborg
pr utbildning distans

Social journal - dokumentation av vad som gjorts; Signeringslista (där hela namnet för personalens signatur framgår, till exempel SA-Stefan Andersson). OBS! Signeringslista behövs inte när den sociala dokumentationen sker helt digitalt. Vad är en social journal?

Social dokumentation i praktiken En handbok med övningar. Social dokumentation i praktiken är en praktiskt inriktad handbok som beskriver hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i vardagen. Den tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan och hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt.


Fysisk person suomeksi
bonniers kokbok

12 Social journal Ska föras löpande och i kronologisk ordning. Allt av betydelse för ärendet, beslutet, målet med insatserna ska dokumenteras. Alltså inte bara 

Välkommen!