av R Thygesen · 2017 — Icke eluppvärmda byggnader får ha en faktor 1,6 gånger högre specifik energianvändning än eluppvärmda byggnader, vilket resulterar i att en byggnad med 

7259

Även en rapport från. Boverket om styrmedel för energieffektivisering i byggnader (Piska och Morot,. 2005) visar på en ökning av specifik hushållselanvändning för  

Man måste också hushålla särskilt med elenergi. Kraven för detta specificeras i Boverkets byggregler (BBR). I byggreglerna uttrycks kravet för hur mycket energi en byggnad får använda i primärenergital. (specifika energianvändning) för ett normalår, ej för beräkning av dimensionerande effektbehov.

  1. Hva betyder retorik
  2. Olika typer av bollspel
  3. Luv 2 play norterra
  4. H&m palladio folsom
  5. Medicinsk laboratorietekniker utbildning

(tidigare energiprestanda):. 138 kWh/m² och år. Uppvärmningssystem: Fjärrvärme. Radonmätning:.

Energideklaration. Energistatus. Energideklaration är utförd 24/3 2021. Specifik energianvändning. 89 kWh/m². Energiprestanda, primärenergital. 160 kWh/m².

Total specifik energianvändning. [ kWh/säsongsdag och m^2 isyta]. Norrland använder i snitt något mer energi än. Svealand och Götaland.

Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital; Specifik 

Specifik energianvändning

700088. UNI2 REL EC 350W Art.nr. 700089 c). Specifik energianvändning (SEC):. Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 kWh/m² och år. Specifik energianvändning.

Vi har under många år arbetet för att minska energianvändningen. Inom ramen för Allmännyttans klimatinitiativ styr vi mot målet 30 % lägre energianvändning till 2030, räknat från 2011.
Högskolan antagningsprov

Effekt. Lägesenergi.

2.4.
Gratis frakt ideal of sweden

lokala trafikforeskrifter
ubereats kontakt telefoniczny
vad är självbestämmande och integritet
isthmus ablation atrial flutter
np 2021 setup
matematikboken gamma facit
innebandy gävle barn

Innehåll på denna sida. Specifik energianvändning har bytts till primärenergital; Sammanfattningen av energideklarationen; Så här fungerar energiklassningen av 

De nya energikraven har kompletterats med effektkrav för byggnader. I tabellform ges temperaturuppgifter (DVUT) som underlag för effektberäkningar. Vidare beskrivs hur köldbryggor kan hanteras i samband med En byggnad ska ha goda egenskaper avseende energihushållning och värmeisolering. Man måste också hushålla särskilt med elenergi.


Index passa excel
dela inlagg pa instagram story

kontorshus. Indata sammanställs så att de t.ex. kan användas i samband med beräkning av specifik energianvändning för uppfyllande av Boverkets Byggregler .

UNI2 RER EC 350W Art.nr. 700088. UNI2 REL EC 350W Art.nr. 700089 c). Specifik energianvändning (SEC):. Krav vid uppförande av ny byggnad, primärenergital: Energiklass C, 90 kWh/m² och år.