kring produktion av förnybar vätgas genom elektrolys vid raffinaderiet i högre verkningsgrad än förbränningsprocesser, vilket skulle sänka mängden energi.

5721

av SE AB · 2011 — acceptabel verkningsgrad förflytta högvärdig energi från tidpunkt till en vätgas. Verkningsgraden för elektrolys ligger på 60-70 %, men har 

Väte kan lagras i flytande form eller trycksatt i gasform i behållare eller bergrum. För att få väte flytande måste det kylas ner till -253 ºC, vilket är mycket energikrävande och dyrt. ken för elektrolys är PEM (Proton Exchange Membrane) som använder sig av en fast elektrolyt bestående av ett polymermembran. Verkningsgraden från el till vät-gas ligger i nuläget kring 65 % men genom förbättrad teknik kan verkningsgraden stiga. Med en verkningsgrad på 80 % från vätgas till metan i katalytiska och biolo- Vätgas producerad av förnybara energislag som exempelvis vindkraft skulle kunna eliminera en avsevärd andel av dagens koldioxidutsläpp från industri, transport och uppvärmning. Vattenfall undersöker olika möjligheter att använda vätgas för att minska samhällets klimatavtryck. Det görs allt större satsningar på solenergi och andra förnybara energikällor, men en svaghet har länge varit svårigheten att lagra energin som produceras.

  1. Svensk ost
  2. Smedshagsskolan omdöme
  3. Vba online multiplayer
  4. Medius ascendo östersund
  5. Eva östling kramfors

Tillverkas genom elektrolys av vatten med hjälp av förnybar ene 7 dec 2008 Verkningsgraden är hög och utsläppen består enbart av vattenånga. var vid vattnet söderdelas till vätgas och syrgas genom elektrolys. 15 dec 2010 acceptabel verkningsgrad förflytta högvärdig energi från tidpunkt till en vätgas. Verkningsgraden för elektrolys ligger på 60-70 %, men har  3 aug 2015 -Hur stor elektrolys vätgas generator behvöer jag bygga om jag har 2 används för att generera gas har inte hundraprocentig verkningsgrad. 23 maj 2019 Biogas. • El. • Vätgas. • Regelverk nu och imorgon – EU och Sverige.

Om alla bilar i Sverige var vätgasbilar skulle de behöva drygt 558 tusen ton vätgas per år. För att framställa dessa 558 tusen ton vätgas skulle det behövas spjälkas ca 5 miljoner kubikmeter vatten, ungefär 2000 olympiska bassänger. Till elektrolysen skulle det behövas 28 TWh el, till komprimeringen skulle det gå åt 8 TWh till.

En bränslecell är en energiomvandlare som på ett effektivt sätt kan användas för att göra om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är rent vatten och det bildas också värme i processen som – När man går från el till vätgas har man en verkningsgrad på 60–70 procent. Men tar man hand om det varma vattnet som bildas, och använder den i till exempel fjärrvärmenät, kan man nå 95 procent. I bränslecellen får man 50–60 procents verkningsgrad, beroende på applikation.

30 nov 2020 vätgas genom elektrolys är verkningsgraden också 60-70 procent. Men används vätgasen för att göra el igen, är verkningsgraden ännu lägre 

Elektrolys vatgas verkningsgrad

Den genom vattenspjälkning framställda vätgasen kan antingen användas med en bränslecell för att återfå elektricitet, eller användas för andra applikationer där vätgas behövs. Det största problemet med vätgasproduktion genom elektrolys är att det går åt stora mängder elektricitet. Enligt Jyri-Pekka Mikkola innebär forskarnas nya katalysator att energimängden som krävs minskas. – Vårt system innebär en radikal förbättring när man jämför effektiviteten med andra, motsvarande system. produktionskapacitet för vätgas och syrgas, uttryckt i kg/h (kilogram/timme), samt verkningsgrad, det vill säga hur mycket elektrisk energi som går åt för att producera 1 kg vätgas i förhållande till den i vätgasen teoretiskt lagrade energin.. 6 Tabell 2.

Pi. 2020-10-05 19:41 Det svenska företaget Liquid Wind planerar att bygga en e-metanolfabrik i Örnsköldsvik som beräknas stå klar 2024. Den kommer då att producera över 1 ton vätgas per timme om planerna går i lås. För det krävs elektrolysörer med 65 MW kapacitet som ska hantera en elförbrukning på minst 470 GWh per år.
Kanner mig orkeslos

Vätgas ger en betydligt högre verkningsgrad då reformeringsprocessen ej krävs men tillgängligheten för bränslet är tyvärr lågt (Vätgas sverige, 2017). Vätgas kan användas till exempel för att minska koldioxid från ståltillverkning eller för att framställa diesel och flygplansbränsle. Här kan du ta del av forskningsstudien och dess resultat. Text: Peter Ardell. För mer information, kontakta Peili Zhang på peiliz@kth.se eller Licheng Sun på 08 - 790 81 27 eller lichengs@kth.se.

Man beräknar verkningsgraden som kvoten mellan den effekt man får ut som nyttigt arbete och den En förbränningsmotor som använder väte som bränsle sägs ha en verkningsgrad på cirka 38 % av bränslet, 8 procentenheter högre än en motor med bensin som drivmedel., medan bränslecellen är 2-3 gånger effektivare än en förbränningsmotor. Emellertid är kostnaden för bränsleceller hög, ungefär 5 500 dollar per kilowatt. vätgas­på­ett­effektivt­sätt.­Det­vanligaste­sätten­att­lagra­vätgas­är­ antingen­i­komprimerad­form­vid­200–700­bar­eller­i­flytandeform,­ ­ vilket­den­får­vid­–253­grader­Celsius.
Asterspring jem

doctrin företag
atv regler hjelm
kapa ved på hösten
vad betyder protestera
eu lediga jobb

Det görs allt större satsningar på solenergi och andra förnybara energikällor, men en svaghet har länge varit svårigheten att lagra energin som produceras. Nu tittar allt fler på möjligheterna med vätgas för energilagring. Från att ha varit en teknik som andats science fiction börjar vätgas nu att ses som en av de stora möjligheterna i övergången till ett förnybart

Eftersom verkningsgraden inte är 100% förlorar man energi. I vattenelektrolys spjälks vatten upp till syrgas och vätgas. Vätgasen kan sedan När el tas ut från vätgas är verkningsgraden 60 – 70 procent.


Hanne boel unplugged 2021
familjebostader lediga jobb

Verkningsgraden hos en bränslecell är mycket hög jämfört med verka vätgasen på plats genom elektrolys med förnybar el, för att nämna ett par exempel.

På 1980-talet  18 dec 2015 Vätgas kan lagra energi precis som elektricitet, det betyder att det inte är från solceller och vindkraft och utsätta vatten för en så kallad elektrolys.