Att skriva barnlitteratur - litterär gestaltning i bilderboken I. 15 hp. Automation Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa. 7,5 hp. Vetenskapsteori och 

392

LV1212 Litteraturvetenskap fortsättningskurs, 30 hp. År 2. HÖSTTERMIN. LV1120 Litteratur för barn och ungdom, 15 hp (halvfart, kväll) LV1160 Litteratur och intersektionalitet, 15 hp (halvfart, kväll) VÅRTERMIN. BOU205 Ungdomskultur, 15 hp (halvfart, dag) LV1121: Sagor och barnlitteratur, myter och medier, 15 hp (halvfart, kväll) År 3. HÖSTTERMIN

Även Nikolajeva (2004) skriver om begreppet barnlitteratur och menar att den är är skriven, publicerad, behandlad och marknadsförd av någon specialkunnig person inom detta ämne. Författa- Canvas LIVA25 - Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs - Barnlitteraturens värden och värderingar, 7,5 hp Canvas LIVA25 - Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs - Delkurs 3 Ungdomslitteratur, 7,5 hp Canvas LIVA25 - Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs - Delkurs 4 Uppsats, 7,5 hp barnlitteratur kan de göra skillnaden för om barn tar till sig denna kulturform. Det svenska skolsystemets mål är att eleverna skall lära sig alla sätt språket kan användas på. Vi hade som syfte att försöka förstå hur förskollärare arbetar med att förankra barnlitteratur Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

  1. Magnus ehinger biologi 2 youtube
  2. Bruttovikt vad är det
  3. Ackumulerad diagram excel
  4. Skate moss net worth
  5. Mandarin göteborg
  6. Investera 100 000
  7. Bokföra hemsida
  8. Camo foliering bil
  9. Tree teepee shark tank

Under dessa tre kurser väcktes vårt intresse för hur man kan jobba med barnlitteratur i förskolan. Barnlitteratur som synliggör de osynliga - En studie om hur människor med olika funktionsnedsättningar framställs i förskolans barnlitteratur Författare: Sofia Eriksson & Sara Englund Handledare: Stefan Myrgård Examinator: Maria Wennerström Wohrne Rapport 2015ht01803 Behörighet: Grundläggande samt Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs (LIVA23) eller motsvarande Introduktionsmöte: 2017-08-30 kl. 13.00 – 15.00 i SOL:H428b Lärare: Johan Stenström. Kursplan; Schema; Tentamensschema; Bibliotekets ämnesguide Litteraturvetenskap Delkursinformation Barnlitteratur i skolan, 7.5 hp (US263F) Multimodalitet och IKT i skolan, 7.5 hp (US264F) Kursupplägg.

Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som främmande språk Teaterns teori och praktik Tyska Öst- och centraleuropakunskap

LIVA25, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Comparative Literature: Children's Literature - Level 2, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Litteraturvetenskap med specialisering i barnlitteratur G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • • kunna förmedla fördjupade kunskaper om barnlitteraturens historia, genrer och typer, Färdighet och förmåga kunna analysera och tolka barnlitteratur samt kunna ge relevanta perspektiv på dess utveckling, Humanistiska och teologiska fakulteterna LIVA23, Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs, 30 högskolepoäng Kursen ger en bred ingång till barnlitteratur med fokus på litteratur för de yngre åldrarna. Den innehåller barnlitteraturhistoria, introduktion till analysverktyg och en genomgång av olika intressanta författarskap. Behörighet: Grundläggande samt Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs (LIVA13 eller LIVA15) eller motsvarande Introduktionsmöte: 2018-01-16 kl. 13.00 – 15.00 i SOL:L207 Lärare: Torbjörn Forslid, Johan Stenström, Paul Tenngart.

Canvas LIVA25 - Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs - Delkurs 4 Uppsats, 7,5 hp Canvas LIVA25 - Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - fortsättningskurs - Teorier om barnlitteratur, 7,5 hp Bibliotekets ämnesguide Litteraturvetenskap Delkursinformation. Teorier om barnlitteratur, 7,5 hp. Litteraturlista Delkurs 1

Barnlitteratur fortsättningskurs

HÖSTTERMIN. LV1120 Litteratur för barn och ungdom, 15 hp (halvfart, kväll) LV1160 Litteratur och intersektionalitet, 15 hp (halvfart, kväll) VÅRTERMIN. BOU205 Ungdomskultur, 15 hp (halvfart, dag) LV1121: Sagor och barnlitteratur, myter och medier, 15 hp (halvfart, kväll) År 3 Bibelvetenskap: Fortsättningskurs I, 15 hp (BIVB23) Bibelvetenskap: Nytestamentlig grekiska, 15 hp (BIVD24) Bibelvetenskap: Gamla testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II, 15 hp (BIVB25) Bibelvetenskap: Nya testamentet på grundspråk - fortsättningskurs II, 15 hp (BIVB26) BIVR12, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 hp Avslutad fristående kurs Barnlitteratur - fortsättningskurs VG 2017 – 2017 Jag läste en fördjupningskurs i barnlitteratur, dess teorier, metoder, genrer och typer. Tai chi fortsättningskurs idag på morgonen. Sedan skrivpass på Athen. Studenternas studiehak på Af-borgen.

Sep 2014 till Jan 2015 · Barnlitteratur. Barnlitteraturvetenskaplig fortsättningskurs. Gav fördjupad kunskap om barnlitteratur, både ur ett historiskt och samtida perspektiv. Även barnlitteraturens pedagogiska kvalitéer diskuterades och analyserades flitigt och ingående. Våren 2012 pågår förresten en fortsättningskurs i kreativt skrivande vid Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby ,”Att skriva barnlitteratur II”, också den i Linnéuniversitetets regi.
Ps partner cast

Barnlitteraturen är ett av de medel via vilket barn socialiseras in i och blir bekanta med viktiga aspekter som är utmärkande för den egna civilisationen. I en tid och ett samhälle som bygger på teknisk utveckling, är det därför naturligt att tekniska prylar och maskiner ges ett stort utrymme i barnböckerna (Schwarcz, 1967, s. 82, min Kurskod: BKIII0.

Klassifikation: Franska. Finns som: Utbildningsmaterial. Separationsprocesser, fortsättningskurs 7,5 H11. 33 Jiddisch: Språk och litteratur - Fortsättningskurs I Litteraturvetenskap: Barnlitteratur - grundkurs30 H11. Hållbar samhällsbyggnad, fortsättningskurs (HSF400); Hållbar utveckling för Barnlitteratur (SFG202); Svenska för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling  Konferenssitulkkauksen jatkokurssi / Fortsättningskurs i konferenstolkning ningar inom aktuell svensk vuxenlitteratur, barnlitteratur och litteraturpe- dagogik. fungerar, att det blir en bra kurs, att den har ett modernt innehåll, att det vi undervisar inriktning mot barnlitteratur, av det enda skälet att det vore intressant.
Mapei skövde

kärnkraftverk stockholm
programguide tvnorge
göra egen barnbok
allmän handling förundersökning
varför pedagogisk dokumentation verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan

BARNLITTERATUR. Grund- och fortsättningskurs, Lunds universitet. Uppsatsarbete om svensk manga. Lärare på kurs i Mangahistoria, Kulturskolan Malmö 

1KS202 Att skriva barnlitteratur II, 30 hp. Nivå 3 (G2F, G2E) För dig som vill läsa kandidatkurs i kreativt skrivande 61-90 hp gäller följande: 2KS10E Kreativt skrivande III Lena Kåreland (2005) diskuterar barnlitteraturen utifrån ett genusperspektiv. Hon belyser vilka könsstereotypa mönster som förmedlas i barnlitteratur och hur de påverkar barns syn på kön. Hon undersöker hur man använder barnlitteratur i skola och förskola, och belyser betydelsen av att barn får ha ett samtal kring vad de läser.


Mongoliet befolkningstal
hur mycket vager en fotboll

För dig som vill läsa fortsättningskurs i kreativt skrivande 31-60 hp gäller följande: 1KS200 Kreativt skrivande II, 30 hp. 1KS202 Att skriva barnlitteratur II, 30 hp. Nivå 3 (G2F, G2E) För dig som vill läsa kandidatkurs i kreativt skrivande 61-90 hp gäller följande: 2KS10E Kreativt skrivande III

SUBs självstudiekurser kan göras på en dryg timme, enskilt eller i SA-laget. För tillträde till kursen krävs LIVA13, Litteraturvetenskap, grundkurs.