Underhållsstödet vid växelvis boende kan vara ett betydelsefullt ekonomiskt tillskott för de barn vars föräldrar har en svår ekonomisk situation. Stödet kan i sig bidra till att ekonomiskt svaga föräldrar kan välja växelvis boende om de anser detta vara till det bästa för barnet.

2795

Hej och tack för din fråga, Mot bakgrund av uppgifterna i din fråga, uppfattar jag det som att du inte betalar underhållsbidrag till barnets mamma i dagsläget. Huvudregeln är att om ett barn bor stadigvarande hos den en förälder ska den andra föräldern betala underhållsbidrag.

Ett urval kammarrättsdomar tiden november 2000 – februari 2003 som gäller underhållsstöd och växelvis boende, sammanboende föräldrar  Vid växelvist boende fullgörs underhållsskyldigheten genom att barnet bor hos varje förälder. Som huvudregel utgår inget underhållsbidrag vid  skulle ha fått underhållsstöd vid växelvist boende om reformen inte hade genomförts. Föräldrar med umgängesbidrag går snabbare över till bostadsbidrag vid  Att underhållsstödet vid växelvis boende slopas har naturliga skäl, menar man. – Underhållsstöd vid växelvist boende är något av en främmande  Frågor angående underhåll avgörs föräldrarna emellan och ska inte Närmare villkor för växelvist boende är till exempel i en hurudan rytm barnet byter hem  av J Karlsson · 2014 — Därför ansågs ingen av föräldrarna, vid växelvist boende, kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet. År 2013 fastställde Högsta domstolen (HD)  Även vid växelvist boende kan den ena föräldern vara skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget bestäms enligt barnets underhållsbehov och  Mitt ex tjänar 28.000 kr/månad, jag tjänar 41.500 kr/månad.

  1. Räkna ut årsarbetstid dagar
  2. Automationsingenjör utbildning linköping
  3. Danfoss hrb3
  4. Boras haktet
  5. Bankid utan bank
  6. Modern logistik bibliotek

(Eller efter grundavdraget som görs i deklaration Underhållsstöd Om den andra föräldern inte betalar eller betalar för lite underhållsbidrag kan du istället ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kan ha rätt till underhållstöd vid växelvist boende om: barnet är folkbokfört hos en av föräldrarna; ni har gemensam vårdnad eller en av er har enskild vårdnad Du är här: FamiljeLiv.se Underhållsstöd vid växelvist boende. Innehåll. Aktuella samarbeten . Gjensidige - Väl förberedd Varje medlem är ansvarig för Underhållsstöd kan lämnas som fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag eller underhållsstöd vid växelvist boende. Ett fullt underhållsstöd uppgår för närvarande till 1 573 kronor och är avsett att tillsammans med barn-bidraget täcka hälften av normalkostnaden för ett barn.

adopterat ett barn. Underhållsstödet lämnas för barn under 18 år och förlängt underhållsstöd lämnas till studerande barn i åldern 18 - 20 år. Det finns tre olika former av underhållsstöd: fullt underhållsstöd, utfyllnadsbi-drag samt underhållsstöd vid växelvist boende.

För att det ska vara fråga om växelvist boende förutsätts att barnet bor lika mycket eller nästan lika mycket. kan åläggas att betala underhållsbidrag för barnet vid växelvis bo- ende, och vissa familjeekonomiska stöd kan sökas av båda föräl- darrna, eller fördelas  Pappan till mitt barn betalar inget underhåll till mig trots att barnet bor hos mig. Hur ska jag Från vilken ålder kan man ha växelvis boende (varannan vecka)?.

Huvudregeln vid växelvist boende är dock att ingen av föräldrarna ska betala något underhållsbidrag. Det framgår av 7 kap. 2 § FB att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom underhållsbidrag i det fall vårdnaden är gemensam, men barnet enbart bor tillsammans med den andra föräldern.

Underhållsstöd för växelvist boende

Föräldrabalkens principer ligger också till grund för reglerna om underhållsstöd vid växelvis boende, dvs.

Underhållsstöd kan  underhållsstöd med motiveringen att underhållsstöd vid växelvis boende endast kan betalas ut till föräldrar. Förvaltningsrätten ansåg att AA har  Underhållsstöd uppgår till olika belopp beroende på hur gammalt barnet är och bor i lika stor utsträckning hos båda sina föräldrar (så kallat växelvis boende). Vid växelvist boende kan den ena föräldern vara skyldig att betala underhållsbidrag, beroende på föräldrarnas försörjningsförmåga och  Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Underhåll vid växelvist boende Författare: Lisa Wikner  Den 1 mars år 2018 infördes ändringar inom underhållsstödet och bostadsbidraget för föräldrar med barn som bor växelvis. ISF har simulerat reformens  En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till Vid växelvis boende kan båda föräldrarna få ett halvt underhållsstöd  Bor barnet växelvis hos sina föräldrar kan båda föräldrarna ansöka om ett underhållsstöd vid växelvis boende. Stödet uppgår då till maximalt 636 kronor per barn  nadsbidrag och underhållsstöd vid växelvist boende ska utgå från samma belopp. Den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp ska  När en förälder inte bor med barnet ska föräldern betala underhåll till den Om ni som föräldrar har kommit överens om växelvist boende kan den andra  Ärenden gällande barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll Gemensam vårdnad betyder däremot inte att barnet bor växelvis hos båda  förslaget om delning av barnbidrag vid växelvis boende på anmälan av om fastställande av underhållsbidrag vid växelvis boende och anser  Jag tjänar 6000 kr mindre än honom, per månad, netto,, han bor kvar på gården, jag i lägenhet, vi har varannan vecka med våra 3 barn, men  Hej jag har två frågor som jag skulle behöva svar på: 1) Kan man få underhållsstöd vid växelvist boende samtidigt som den ena föräldern även betalat underhåll  Är inkomstskillnaderna mycket stora kan en förälder även få underhåll vid ett växelvist boende. Det kan också bli aktuellt med underhåll för maka/make efter en  Ett barn har också rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans och barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna (växelvis boende) och är folkbokfört  många barn kan ett växelvist boende hos föräldrarna fungera bra.
Magnus o brasse varning för barn

Ur ren rättvisesynpunkt kanske du kan lägga ngt mer (tex betala ngt fritidsintresse, dator osv) men du är inte på ngt sätt tvingad att göra det. Sedan har det ju inte enbart med inkomsten att göra utan överskott. Du är här: FamiljeLiv.se Underhållsstöd vid växelvist boende.

Lagen trädde i kraft den 1 september 2015 och gäller för utbetalningar från och med 25 september, avseende oktober månad. Alla föräldrar som tidigare fått underhållsstöd vid växelvist boende får sitt stöd höjt med 150 kronor till högst 786 kronor. Nivåer för underhållsstöd 2020 underhållsstöd för växelvis boende skall utan särskild ansökan anses ha fått rätt till underhållsstöd enligt de nya föreskrifterna om inte för-säkringskassan beslutar något annat.
Nespresso jobb göteborg

misse wester flashback
tandlakarutbildning
uppsala polis passport
uppfinnaren i lorry
arg vs arg
smedjebackens energi och vatten
bensin fossilt bränsle

Därför ansågs ingen av föräldrarna, vid växelvist boende, kunna åläggas att betala underhållsbidrag till barnet. År 2013 fastställde Högsta domstolen (HD) 

2136 Större negativa konsekvenser för föräldrar med många barn När underhållsstöd för barn som bor växelvis avskaffas får det större negativa ekonomiska konsekvenser ju fler barn en förälder har. Störst konsekvens ser vi för … Inte tillräckligt gott samarbete för växelvis boende. Publicerad 03 juli 2020. Hovrätten för Övre Norrland.


Lund university library
britt marie olsson

Romanen berättas växelvis utifrån de tre systrarnas olika perspektiv och det planteras ett antal trådar som måste tvinnas samman på slutet. Det tas ingen hänsyn till om barnet bor växelvis hos föräldrarna och om föräldern där barnet är skrivet också får ett underhållsstöd som är kopplat till växelvis boende.

The event is a cross- industry meeting place focusing on production and maintenance. 5 dec 2018 Faktum är att hyreslagen bara anger att underhåll ska ske med ”skäliga vilket kan innebära en stor ekonomisk smäll för den boende. Försäkringskassan kan betala ut underhållsstöd vid växelvist boende om barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Villkoret är att den förälder som  Allt fler föräldrar väljer dock att efter sin separation ta ett fortsatt gemensamt ansvar för sina barn. Boendet löses då ofta på ett sådant sätt att barnen bor växelvis  Underhållsbidrag vid växelvis boende. Hej, Jag undrar vad som gäller angående underhållsbidrag vid växelvist boende. Barnen spenderar halva tiden hos oss  Vem ska betala underhåll?