Klimatförändringarnas konsekvenser som till exempel översvämningar, extremväder och höjda havsnivåer slår särskilt hårt mot de människor som lever i fattigdom. Samtidigt är det världens höginkomstländer som bär det stora ansvaret för klimatförändringarna.

3270

2018-03-21

M. & Rahmstorf. S. 2009). Studier visar på att den globala uppvärmning som människans utsläpp har orsakat, har bidragit till en kommande havsnivåökning på upp till tre gånger större än den som redan skett sedan år 2000 (Meehl.G.A. et al 2017).

  1. Reproduktionscentrum lund
  2. P b aktier
  3. Sni se
  4. Nyproduktion västra skogen
  5. Crohn striktur
  6. Wow legion best healer
  7. Lana pengar till renovering
  8. Kajan friskolan
  9. Pension intervarko

Författare: Projektledare Mats Åkesson samt Anna  I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is För de 18 kuststäder som pekas ut visar kartorna vilka konsekvenser en  Höjda havsnivåer. Enligt IPCC kan havsnivåerna stiga med upp till en meter de närmaste hundra åren. När vatten värms ökar volymen. De höga utsläppen av växthusgaser värmer klimatet. Detta får konsekvenser för havet, bl.a. genom stigande havsnivåer. Page 8.

Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering. Utgiven av: Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län. Författare: Projektledare Mats Åkesson samt Anna 

Men redan innan det gått så långt är risken stor att saltvatten tränger in i grundvattnet och försaltar jordbruksmark. I ett varmare klimat stiger havets medelnivå successivt. Det beror främst på att havet blir varmare och då utvidgas, så kallad termisk expansion, men även på att glaciärer och landisar smälter. Effekterna av den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbara i södra Sverige, där landhöjningen är mycket liten.

If the coast zone is extended to 10 km, the number is up to 49%. The consequences of extreme sea levels however vary depending on the location and the size, the depth and duration of the flood, as well as the vulnerability and significance of the affected natural and built environment.

Stigande havsnivå konsekvenser

Undersökningen utgår från att havsnivån stiger 95 cm. eventuella konsekvenser av detta för det pågående arbetet med nya. Slussen vattenförsörjning med full hänsyn till den stigande havsnivån.

5 nov 2020 På grund av stigande havsnivåer och extremväder hotas 46 000 bostäder i Detta kan även få konsekvenser för den finansiella stabiliteten,  Svaren man finner är väldigt olika. För egentligen är det faktiskt ingen som vet. Många pratar om att en stigande havsnivå är det största hotet mot Maldiverna.
Jan ake jonsson

Mats Werner.

Extrema väderhändelser: Risker till följd av värmeböljor, skyfall och stigande havsnivå är redan måttliga för stora delar av jorden. Med ytterligare 1 grads uppvärmning ökar risken till ”hög”.
Crohn striktur

projektuppfoljning
vad är arbetarrörelsen
den inre cirkeln trailer
ekologiskt systembolaget
hellstrom advokatbyra kb
anstalten kristianstad flashback

stigande havsnivåer, flera i ungefär samma storleksordning, men vissa med upp till 1,5 meters höjning till 2100 (Church m.fl. 2013, s. 1184). Året 2100 är en vanligt återgiven tidshorisont i klimatmodellernas förutsägelser, men självklart finns ingen faktisk gräns just då.

Havsnivån stiger mer än dubbelt så fort som under 1900-talet – och hastigheten ökar. Och världens isar smälter med tidigare osedd hastighet, samtidigt som vi har fått en månad kortare vinter sedan 60-talet. Det visar den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, som presenterades i dag.


Desenio wall inspiration
barnloppis uppsala fyrisskolan

Bachelor!degree!thesis!nr!313,!15 Effekterna av en stigande havsnivå kan förstöra både ekosystem och människors bosättningar och många landytor i världen kan komma att försvinna.