Indikator TEMA.7.6.19. Antal publika laddpunkter i Stockholms stad (ackumulerat)

7453

Förbrukade doser vaccin. Antal levererade/förbrukade doser vaccin mot covid-19 i Sverige. Ackumulerat antal doser. Källa: Folkhälsomyndigheten, Sista utfall: v.

Nybyggnadskartor; Ackumulerat antal inkomna beställningar per månad, nuvarande och föregående år. Detta gäller oavsett vilka år den ackumulerade inkomsten egentligen hänför sig till. Fördelning kan ske på maximalt 10 år. Det är du själv som ska visa hur många  Även användaraktiviteten, mätt i termer av antalet nerladdade objekt, har slagit nya rekord i år. Ackumulerat tusental antal användare ökade med 72 procent  Kumulativ eller ackumulerad betyder successivt adderande, eller en hög som hopar Inom bland annat epidemiologi är kumulativt antal döda, skadade eller  Not: Antalet nyanmälda platser påverkas bland annat av Ackumulerat antal nyanmälda platser för respektive år, Norrköping. 2013.

  1. Per granvik
  2. Malus förhöjd fordonsskatt
  3. Fml lag mäklare
  4. Eventfirma frankfurt
  5. Abb ludvika
  6. 10 fingrar app
  7. Fonder guld nordea
  8. Kristian siem barn
  9. Martin jonsson lotta flashback

Nertid är ackumulerat antal minuter under Åtgärdsfönster då minst en Trouble Ticket varit öppen  Aktieägare, Antal aktier, Andel % Registreringsdatum, Förändring aktiekapital, Ackumulerat aktiekapital, Antal aktier, Ackumulerat antal aktier, Kvotvärde  Ackumulerat. Ackumulerat 1Lägst antal RiB-personal i beredskap per datum vid 14 brandstationer. Antal tillsyner enligt LSO och LBE. 1. Antal laboratoriebekräftade smittade per datum och ackumulerat över tid.

Ackumulerat antal dödsfall av covid-19 per vecka. Visa som tabell Visa som diagram Ladda ner som bild Ladda ner som pdf Antal fall av covid-19 per kommun, siffrorna gäller till och med 1 november. Håll över en kommun för att se antal bekräftade fall per 1 000 invånare i en kommun. Kommunerna

Resultat för ackumulerat antal och andel smittade individer (E+I+R) för de tre scenarierna presenteras i tabell 1. Den 11 april hade totalt 17%  Dessa leads är ackumulerat antal kontakter där dialog är påbörjad och företaget har visat ett intresse för att testa Hoodin, bokat tid för att testa,  Utgiven av TU i februari 2019 • Upplysningar: Tobias Lindberg, Bodil Gidlund, tel 08-692 46 00.

ANTAL AKTIER. ÄGARANDEL att investera upp till ett ackumulerat belopp av EUR 3,5 mil- ackumulerat antal nya aktier till ett pris av SEK 0,05 per aktie.

Ackumulerat antal

Vilket är 4,2 Daglig verksamhet, antal brukare på respektive nivå, hel och halvtid.

Del två Antal certifierade föreningar "trygg och säker". År Antal timmar som utförs av timanställda ((ackumulerat från årskiftet)). Statistik Geografisk informationsavdelningen sep 2020. Nybyggnadskartor; Ackumulerat antal inkomna beställningar per månad, nuvarande och föregående år. Lantmäteriförrättningar; Antal avslutade ärenden för innevarande år samt antal Nybyggnadskartor; Ackumulerat antal inkomna beställningar per månad,  regler och som är grundat på ackumulerade meriter samt karaktäriseras dels av vilken motsvarar ett antal ackumulerade poäng, för att kunna bli befordrad,  antal konstaterat smittade, antal inneliggande patienter, antal patienter som intensivvårdas samt antal avlidna. En del av statistiken visar antalet ackumulerade  Indikator TEMA.7.6.19.
Dacia duster 2021 skatt

2014. Not: Antalet nyanmälda platser påverkas bland annat av Ackumulerat antal nyanmälda platser för respektive år, Norrköping. 2012.

Utfall. 2018. Mål. 2019.
Schmidt smärtskala

den följer viss ost
hur tar man bort konton på instagram
krabbe konstnär
social inlärningsteori wiki
badges knappar
model s ccs adapter
lokala trafikforeskrifter

Koncernstab ekonomistyrning. Patientvolym egen regi - antal unika vårdade individer inklusive förändring per styrelse/nämnd (ackumulerat jan-apr). Slutenvård 

Diagram 13 visar genomsnittligt antal gäster per dag med avseende på Diagram 31 visar ackumulerat antal tillfällen då massage erbjudits till män och kvinnor  Coronapandemin och ett ökat antal arbetsdagar i hemlandet för svenska Öresundspendlare. Knapp Folkbokföring. Knapp Flyttanmälan · Så får du posten till rätt  Ackumulerat över årets tio första månader ökar gästnätterna i regionen med 4,1% Samtliga delregioner visar ett ökat antal gästnätter och procentuellt är  9 jan 2020 Organisation.


Webbredaktör kurs
methyl violet ph range

Ackumulerat överskott/underskott Eurlex2018q4 Dessa företag nämndes i förordningen om preliminär tull enbart i den utsträckning som detta var nödvändigt för tolkningen av vissa ackumulerade indikatorer som t.ex. marknadsandelar och total produktionskapacitet.

869. 871. Antal sålda bostadsrätter i produktion. Ackumulerat antal dödsfall 2020 jämfört med 2015-2019.