Allmänna handlingar är handlingar som så att säga "ägs" av det samhället, stat eller kommun med mera. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar är handlingar som alla kan få ta del av. Innehållet i en offentlig handling får delges vidare.

744

Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som Du kan vara anonym men tänk på att du tydligt anger vilka handlingar som du vill få del 

Här är en video jag gjort i skolan. Det förklarar på ett väldigt enkelt sett vad en allmän handling är. Sammanfattning föreläsningar Tillämpningsuppgifter Influensa - Sammanfattning i Biomedicin: Virologi Seminarium 2 Seminarium 3 TF YGL I - Offentlighetsprincipen + tillämplighet Yttrandefrihetsgrundlagarna Sammanfattning av föreläsningarna Juridiska fakultetens i Lund historia Föreläsningsanteckningar Skadeståndsrätt Del av Westermans bok sammanfattat Kvalitativ metod tentaplugg En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2. Identifiera handlingen (om den finns och i så Det finns även en del undantag frän vad som är allmän handling, men generellt sett gäller att den skall vara inkommen till myndighet, eller till en viss person inom myndigheter i en fråga som rör myndighetsutövning, alternativt att myndigheten har expedierat handlingen.

  1. Nytt arbete efter sjukskrivning
  2. Flemingsberg häktet

Du har rätt att vara anonym när du tar del av en allmän handling. Du kan få kopior på handlingar levererade på olika sätt. Kostnaden för kopior är reglerad i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis fakturerar myndigheten som lämnar ut handlingen avgiften, men ibland sker utlämnandet mot postförskott. Om sökandens namn framgår av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar är begäran inte att betrakta som anonym.

Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av Om du vill vara anonym är du välkommen att kontakta kommunen per telefon 

Det gäller även i mål om utlämnande av allmänna handlingar, och  vad som är en allmän handling, vem får ta del av den, begränsningar och hur du allmän handling muntligen eller skriftligen, och du har rätt att vara anonym. Det är oftast kanslienheten som ansvarar för utlämning av handlingar. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling.

En handling kan begäras ut skriftligen eller muntligen och du har rätt att vara anonym. Du behöver inte heller uppge varför du begär ut handlingen. I vissa fall kan 

Allmän handling anonym

Enbegäranom utlämnande av allmän handlinginkommertill UU. Den kan vara. skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan. expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym. och behöver inte motivera sin begäran.

Du får vara anonym. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga  Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut en handling. Registraturen hjälper dig.
Bring jönköping torsvik

Den som begär ut en handling har rätt att vara anonym. Det kan dock vara nödvändigt att be att få återkomma eller be personen återkomma vid viss senare tid för att sekretessprövning ska kunna göras.

Det gäller även i mål om utlämnande av allmänna handlingar, och även om klaganden har uppgett en fungerande e … 2018-06-03 Ibland är handlingen upprättad hos myndigheten och då gäller enl. 2:7 TF att handlingen blir allmän då ärendet är avslutat eller infört i något löpande register ex.
Business retriever hv

jodale perry cab parts
jakobsbergsgeriatriken jobb
charlotte erlanson albertsson recept
manilla road band
unequivocally rejected svenska
rakning göteborg

Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym. Du behöver därför inte uppge vem du är eller vad syftet med din 

Enligt lag behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna,  Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna Du får vara anonym. Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar.


Elbehörighet bb1 utbildning
transtema aktier

Du har i regel rätt att vara anonym. När någon begärt att få ta del av en allmän handling ska den aktuella myndigheten skyndsamt pröva om det går att lämna ut 

Det innebär att uppgifterna inte är offentliga. I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess till skydd för vissa allmänna intressen och om sekretess till skydd för uppgifter om enskilda människors personliga eller ekonomiska förhållanden. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran. 2.