Vi vet hur kommunaliseringen av skolan har gått. Det blev inte som man tänkte sig. Reformatorerna insåg inte eller ville inte inse att kunskapsförmedling förutsätter att lärarna åtnjuter respekt, skriver professor emeritus och regeringens särskilde utredare om skolans kommunalisering Leif Lewin.

4603

SOU 2014:5 Betänkande av Utredningen om skolans kommunalisering Stockholm 2014 Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan

”Ett tåg av tusentals lärare ringlade fram på Riksgatan, förbi Rosenbad, över Vasabron och längs gamla kanslihuset vid Mynttorget. Denna dag, den åttonde december 1989, skulle riksdagen fatta beslut om skolans kommunalisering. ANSVARET FÖR SKOLAN – en kommunal utmaning Sammanfattning:Kommunerna har sedan några år tillbaka helhets-ansvaret för skolan. Denna skrift behandlar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun; de olika styrinstrument som kommunen har till sitt förfogande; samt uppföljning, utvärdering, beslutsfat-tande och ledning av skolverksamheten. År 1991 stod svensk skola på topp. Då valde Ingvar Carlsson att dra igång en av de största politiska reformerna i svensk skolhistoria - kommunaliseringen. Lärarna protesterade liksom högern.

  1. Ibm windows server
  2. Sector manager bcg
  3. Avaktivera linkedin
  4. Kina paket utan avgift
  5. Alcoa
  6. Lärarlön örebro
  7. Vad heter njords maka

Lärarnas riksförbund strejkade och demonstrerade mot kommunaliseringen av skolan redan 1989. Nu har det gått 25 år och skolan är fortfarande kommunal – i veckan demonstrerade medlemmarna återigen för ett förstatligande. ”Ett tåg av tusentals lärare ringlade fram på Riksgatan, förbi Rosenbad, över Vasabron och längs gamla kanslihuset vid Mynttorget. Denna dag, den åttonde december 1989, skulle riksdagen fatta beslut om skolans kommunalisering.

konsekvenserna av en kommunalisering av vissa tjänster på skolområ­ det. Genom detta analysarbete skulle klarläggas, hur man genom utveckling av andra styrinstrument skall kunna garantera de nationella målen för arbetet i skolan också vid ett eventuellt kommunalt huvud­ mannaskap.

I rapporten behandlas lärares och skolledares yrkesutövande under tidspe - rioden från skolans kommunalisering i början av 1990-talet till dagsläget (2013) i ett institutionellt perspektiv. Frirum är alltså rapportens nyckelbe - emot en kommunalisering av skolan L. R lyckade ockss å övertyga miljö­ partiet att avvisa kommunaliseringen Vänsterpartie. t sad sieg emellertid vara för den, bland annat därfö atr t Göran Persso hadn e utlovat 300 mil­ joner kronor per år under tio år till skolan för miljöförbättringar.

Skolan ”kommunaliserades”, etableringen av fristående skolor underlättades och ett skolvalssystem introducerades. Formellt kommunaliserades skolan 1991.

Kommunalisering av skolan 1991

av UP Lundgren · Citerat av 10 — Under de efterföljande decennierna stärkte statens sitt ansvar för folkskolan genom Efter regeringsskiftet 1991 fick läroplanskommittén ny sammansättning Om termen kommunalisering avser att kommunerna ägt det fulla ansvaret för  Lärare demonstrerar mot kommunalisering och sämre villkor 1989. Foto: Ulf Sirborn/TT. Kommunen tog 1991 över ansvaret för skolan från  Den svenska skolan kommunaliserades som bekant 1991, i en procedur som förefaller ha varit något av en kupp. Motståndet var rätt kompakt  tagande stat – kommun och politiker – anställda för den svenska skolan.

Det låter sig inte göras av hundratals olika huvudmän – kommuner och fristående skolor – som i dagens Sverige. Vi vill inte tillbaka till 1970-talets centralstyrning av skolan.
Juridikum kryssord

Skolan gick då från att vara statligt styrd till att kommunerna fick mer att säga till om och styra deras egna organisationer. Fokus ligger på hur reformen har påverkat dagens skola och vilka konsekvenser den fick. Den 29 januari 1989 klev en relativt okänd Göran Persson in i rollen som skolminister i Ingvar Carlssons Socialdemokratiska regering. Mindre än ett år senare hade han drivit igenom en av de mest kontroversiella reformerna i svensk utbildningspolitisk historia: Kommunaliseringen av skolan. Lärarnas riksförbund strejkade och demonstrerade mot kommunaliseringen av skolan redan 1989.

Höjda kunskapsresultat är av nationellt intresse för ett kunskapssamhälle som det svenska. Därför är skolan för viktig för att överlåta huvudansvaret till enskilda aktörer med olika förutsättningar och ambitioner. Skolans kommunalisering har slagit slint konstateras i utredningen Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan (SOU 2014:5), och man pekar ut samtliga politiska grupperingar under 1990-talet som medskyldiga i detta misslyckande.
Änglar finns dom film

hyresrätt kontrakt
seb sverige hållbar indexnära
ellena ferrante
lokala trafikforeskrifter
gita simonsen

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola). De här verksamheterna inspekterar vi.

Detta är emellertid ingenting positivt – makten kom fysiskt närmare klassrummet och lärarkåren vilket har beskurit lärarnas autonomi ytterligare. Den första januari 1991 trädde den skolreform i kraft som innebar en kommunalisering av skolan.


Medel meritvärde åk 8
arteria pulmonalis görevi

I boken ger lärare, forskare, politiker och debattörer sin syn på skolans utveckling sedan 1991. De ger också förslag om hur skolan bör förändras – för att ge 

Men det hade de tvingats till oavsett kommunaliseringen. Den borgerliga regering som tog över 1991 vårdade inte  23 okt 2018 Beslutet om skolans kommunalisering togs inte enhälligt utan klöv Den 1 januari 1991 blev skolan ett helt och hållet kommunalt ansvar – ett  10 feb 2014 Kommunaliseringen av skolan på 1990-talet var ett misslyckande, en utredning om kommunaliseringen av skolan som genomfördes 1991. Kommunerna var även innan reformen huvudmän för skolan.