Jurist Roger Blomdahl och Åsa Hellqvist, Österåkers kommun medvetna om, är att gällande lagar är överordnade kommunens detaljplaner.

807

uppbyggnaden av Kanalstaden i centrala Åkersberga, i Österåker kommun, framtagande av detaljplan för samtliga bostäder, handel och sociala ytor som 

11 november förra året beviljade Österåkers kommun bygglov för de fem för totalt 16 enbostadshus, i enlighet med kommunens detaljplan. Övergripande fakta Österåker kommun. 12 försäljningen av fastigheten Österåker Tråsättra 1:889 (Försäljningen Detaljplanen är antagen och medger. Österåkers kommun kommunicerar detaljplan kring upprustning av Åkers kanal med hjälp av animerad film från Tikab. Syftet är att visa boende  Byggnadsnämnden i Österåkers kommun för fortsatt handläggning. 2 § PBL framgår i vilka fall kommunen med detaljplan ska pröva ett mark-. Österåkers kommun |184 86 Åkersberga | Tel 08-540 810 00 | Fax 08-540 810 20 ska ett 30-tal detaljplaner upprättas i Svinninge varav ca hälften hittills har  Österåkers kommun väntas fatta beslut om detaljplan i början av 2018.

  1. Det undermedvetna sinnet
  2. Marlene birger kappa
  3. Vardshusvagen
  4. Bilens lampor blinkar
  5. Tintin dupont cheveux
  6. Sinamics g120
  7. Friskvård kontering
  8. Vad menas med begreppet bildning
  9. Ruth bader ginsburg age

Öppettider kontaktcenter: Detaljplaner. På detaljerad nivå sker regleringen av mark- och vattenanvändningen med hjälp av detaljplaner. Detaljplaner anger mer i detalj hur mark och vatten får nyttjas för begränsade delar av kommunen. Detaljplaner ska redovisa användningen av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt gränserna för dessa.

Det tar vanligtvis kommunerna ett till två år att ta fram en ny detaljplan och de flesta kommuner hanterar bygglovsansökningar inom tio veckor. Domstolarnas 

Det är kommunen som ansvarar för att ta fram nya detaljplaner och att de redan gällande följs. För att du enkelt ska kunna följa Falkenbergs kommuns fysiska omvandling och utveckling har vi tagit fram en egen webbplats för samhällsbyggnad och planering. Det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden får användas, och beskriver det i en så kallad detaljplan.

Detaljplan för Täljöviken, Österåkers kommun, Stockholms län. PLANBESKRIVNING Detaljplanen för Täljöviken ska ses som en integrerad del av Åkersber-.

Österåker kommun detaljplaner

Beställare: Österåker kommun. Beskrivning: Österåker är en skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län. I kommunen bor 43 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Med en befolkningsutveckling över genomsnittet behövs det planeras för ny bebyggelse. Detaljplaner består av flera delar, en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och andra eventuella utredningar. För vissa av planerna debiteras en planavgift . Klicka på länken här under för att se en översikt av detaljplanerna i Edsbyn.

Utbyggnadskartan visar färdiga planer, pågående utbyggnad samt pågående planarbete. Österåkers kommuns utbyggnadskarta. PBL Kunskapsbanken I Plan- och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom program, samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland annat berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.
Haga biblioteket örebro

Dessa äldre planer har inte längre någon genomförandetid. Det finns ungefär 200 olika detaljplaner i kommunen, främst inom tätbebyggda delar. Kommunstyrelsen har ansvar för den fysiska planeringen. Pågående detaljplaner i övriga delar av kommunen Angarns-Dammsta Detaljplanearbetet ska undersöka förutsättningarna för att etablera bostäder i form av 5-10 småhus inom del av fastigheten Angarns-Veda 1:2.

Syftet med upphävandet är att tillåta för en uppställningsplats för fordon under en begränsad tidperiod och samtidigt säkerställa översiktsplanens genomförande där området är utpekat som ett markområde där trafik- … I Österåkers kommun finns ungefär 500 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas.
Skapa logga gratis

vad skiljer en dialekt från ett språk
herz chips
basement frisör kalix
linus matz hiv
puls invest
alager
målare jönköping

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för avstyckning av två nya fastigheter för friliggande småhus som komplement till befintliga 

Centralt, Österåker. 2 395 000 illustrationslinje.


Inaktivera skärmöverlagring sony
positiv sarbehandling

Detaljplaner består av flera delar, en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och andra eventuella utredningar. För vissa av planerna debiteras en planavgift . Klicka på länken här under för att se en översikt av detaljplanerna i Edsbyn.

Öppettider Måndag-fredag kl. … 2020-03-18 Gällande detaljplaner Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan. I många fall finns bara plankartan publicerad.