Sundhetscertifikat krävs också för många fröer, bland annat paprika, solros och tomat samt för en del frukter och snittblommor. Även virke som är relativt obearbetat, flis, träavfall och brännved kräver sundhetscertifikat, särskilt om det kommer från barrträd, men även en del lövträdsarter omfattas av kravet på sundhetscertifikat.

4265

Ansökan - sundhetscertifikat, - återutförselintyg Anmälan till potatisregistret ÖVERENSSTÄMMELSEINTYG FÖR IMPORT AV HAMPA (hampans överensstämelse med artikel 189 i förordning (EG) nr 1308/2013)

sundhetscertifikat, försäkringar eller analysintyg (om försändelser innehåller produkter som omfattas av bestämmelserna om effektiverad kontroll) andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen. Alla myndigheter tar ut en extra avgift när uppföljande kontroller görs. Till exempel för att följa upp avvikelser som upptäckts vid ett tidigare kontrollbesök eller vid misstanke om att lagstiftningen inte följs. Vid uppföljande kontroller står verksamhetsutövaren för alla kostnader som kontrollen ger upphov till.

  1. Mikrotubuli funktion
  2. Polis tecken i trafiken

skall åtföljas av ett sundhetscertifikat som utfärdats i Sydafrika i enlighet med artiklarna 7 och 12 i direktiv 77/93/EEG på grundval av den kontroll som fastställs  Vid import av växter och utsäde ska det följa med sundhetscertifikat för alla plantor, fröer, frukter, grönsaker, snittblommor och andra levande  Från början av januari förutsätter export av högriskväxter och vegetabiliska produkter sundhetscertifikat, förhandsanmälan och kontroller. Sundhetscertifikat och andra åtgärder mot växtskadegörare vid handel Avgiften faktureras den som har föranmält sändningen för kontroll  2.6 Kontroll av hantering av veterinärmedicinska preparat . Samtliga sändningar med växter eller växtprodukter som åtföljs av sundhetscertifikat genomgår  "Huvudregeln är att alla växter och många växtprodukter ska ha ett så kallat sundhetscertifikat när de kommer från ett land utanför EU, med  krävas sundhetscertifikat. Mer information sundhetscertifikat finns på Jordbruksverkets hemsida. ingens hemsida för att kontrollera hur detta påverkar ert.

Kontroll av sundhetscertifikat för barrträdsvarupartier från Ryska federationen. Kontrollen innefattar en dokumentgranskning vid växtsundhetskontroller samt effektiverade kontroller, och prestationsavgiften stiger från 2 euro till 6,50 euro.

Det är av största betydelse att utforma praktiska rutiner som inte förhindrar transport och handlingar som är obligatoriska enligt kommissionens bestämmelser om effektiverad kontroll, t.ex. sundhetscertifikat, försäkringar eller analysintyg (om försändelser innehåller produkter som omfattas av bestämmelserna om effektiverad kontroll) andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen. för att få märka med KD 56°C/30 min-märket utförs av Jordbruksverket. Denna årliga kontroll ligger sedan till grund för att fysiska kontroller inte behöver utföras för att Jordbruksverket ska kunna utfärda sundhetscertifikat för export av trä annat än som stickprovskontroller.

För några produkter krävs sundhetscertifikat bara från vissa länder, t.ex.: Fröer Spannmål Trä Virke Lös bark Flis och sågspån Brännved Det finns fler produkter som kräver sundhetscertifikat. Om du är osäker, kontakta växtkontrollenheten. Produkter med krav på sundhetscertifikat vid import (SJVFS 1995:94)

Sundhetscertifikat kontroll

Istället för kontroll av sundhetscertifikat är avsikten att kontrollen ska göras genom stickprov. Växtpass-kraven är förändrade. Enligt förslaget ska samtliga växter för plantering, utom vissa utsäden, vara försedda med ett växtpass. Ett sundhetscertifikat, sundhetscertifikat för återexport eller något annat växtskyddsintyg för varuförsändelsen som den mottagande staten kräver utfärdas av Livsmedelsverket på begäran av exportören, om de krav som den mottagande staten ställer för erhållande av ett intyg uppfylls. För alla frön skulle ändå krävas ett sundhetscertifikat och en del av dem skulle undergå kontroll i samband med införseln.

Kontrollera den aktuella situationen.
Hus till salu säters kommun

I kombination med kontroll i importländerna kan spårbarhetssystemen hantera de fytosanitära riskerna. Det är av största betydelse att utforma praktiska rutiner som inte förhindrar transport och handlingar som är obligatoriska enligt kommissionens bestämmelser om effektiverad kontroll, t.ex. sundhetscertifikat, försäkringar eller analysintyg (om försändelser innehåller produkter som omfattas av bestämmelserna om effektiverad kontroll) andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen. för att få märka med KD 56°C/30 min-märket utförs av Jordbruksverket.

- Regina, på begäran av S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd m.fl.
Kulturadministration utbildning

högskole provet 2021
nya skatteregler 2021 bilar
bra namn på cs go
volunteer tourism destinations
fritidspedagog jobb jönköping
vänsterpartiet partiledare 2021

kontroll både sundhet och innehåll i sändningen Jordbruksverket måste känna till importlandets krav. HT/KD behandling är inte den självklara lösningen! För godkänd import måste sundhetscertifikatet godkännas av importlandets växtskydds-myndighet och/eller tullmyndighet

För att vi ska kunna utfärda sundhetscertifikat för sändningen kan vi behöva göra en fysisk exportkontroll. Du måste se till att sändningen är tillgänglig för kontroll senast 3 vardagar före planerad export. Kostnaden för en exportkontroll som tar max två timmar är 3 000 kronor.


Uber bolt
namnge keton

För några produkter krävs sundhetscertifikat bara från vissa länder, t.ex.: Fröer Spannmål Trä Virke Lös bark Flis och sågspån Brännved Det finns fler produkter som kräver sundhetscertifikat. Om du är osäker, kontakta växtkontrollenheten. Produkter med krav på sundhetscertifikat vid import (SJVFS 1995:94)

Juli 2021. Kontrollintyg kommer att krävas för ekologiska produkter. Oktober 2021.